Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

onakochago
Chciałam panu tylko przypomnieć, że świat jest piękny. To jedynie kwestia wyboru, na co kierujemy nasz wzrok.
— Sęp (2012)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
onakochago
2946 5798 500
onakochago
zaciekaw mnie czymś co odmieni moje życie!!!
— ^_~
onakochago
1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol viaxannabelle xannabelle
6389 ba76
onakochago
1631 74ad 500
onakochago
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaxannabelle xannabelle
onakochago
8385 870e 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viaxannabelle xannabelle
onakochago
onakochago
Nigdy nie wiesz kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxannabelle xannabelle
onakochago
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaxannabelle xannabelle
onakochago
Bo im więcej Ciebie chcę, 
To mam siebie coraz mniej.
— Śpij kochany, śpij.
Reposted fromstulte stulte viaxannabelle xannabelle
onakochago
Nie zapominaj, że słowa: "Czy dasz się zaprosić na kawę?" mogą się stać początkiem jednego z największych romansów wszech czasów.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxannabelle xannabelle
onakochago
Wszystko, co złego się przydarzyło w moim życiu, doprowadziło mnie do tego momentu, w jakim jestem. Nie żałuję. Ciągle się uczę. Na własnych i cudzych błędach.
ciocia ebi: Nie zdążyłam... Żałuję.
Reposted fromciociaebi ciociaebi viaxannabelle xannabelle
onakochago
Tak naprawdę nauczyłeś mnie jednej rzeczy; bez względu na to, co się stanie, dam sobie radę. Jestem silniejsza niż myślałam. Niż Ty myślałeś.
onakochago
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle

June 15 2015

9152 53f9
Reposted fromsunlight sunlight viabutterfly94 butterfly94
onakochago
4523 a6f6 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabutterfly94 butterfly94
onakochago
5598 a3a8 500
chyba spieprzyłam większość z nich...
Reposted fromshrew shrew viabutterfly94 butterfly94
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl