Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

onakochago
5413 97dd 500
Kochana, nie wszystko jest MADE IN CHINA !
onakochago
Ale trzymajmy się razem!
Ale kochanie damy radę!
Ale trzymajmy się razem!
Ale, no ale, nigdy nie każ mi wybierać
I nigdy nie każ mi wybierać, 
I nigdy nie każ mi wybierać
Bo jeszcze wybiorę źle
— Happysad
onakochago
I już się modlę do spadających gwiazd 
Bo mi brakuje ciepła Twych rozchylonych warg
I tylko nie wiem czy mi starczy sił
Bo serce mam ze szkła i jak nic w każdej z chwil
Może zmienić się w pył
— Happysad
onakochago
Jestem próżny
Tak wiem
Ukaraj mnie
Namiętnie 
W środku pusty
Tak wiem
Ukaraj mnie
Bezwzględnie
Wstrzymaj puls
Weź tlen
Zabierz całe powietrze
Bo jestem próżny
Tak wiem
Przyznaje się
Bezczelnie
— Happysad

September 19 2017

onakochago
A gdy Cię widzę przechodzą po całym moim ciele dreszcze, wszystko jest lepsze gdy jesteś przy mnie, poczucie bezpieczeństwa to jedno a drugie to nasza piękna niewinna MIŁOŚĆ :)
— ZYTA
onakochago
Po co jestem?
po to abyś kochał tak jak nigdy nie potrafiłeś,
po to abyś miał z kim żyć w cieple zimnej nocy,
po to abyś kochał moje włosy, uśmiech, oczy, charakter z którym tak niewielu wytrzyma,
po to abyś czuł to co czuję ja :)
— ZYTA
onakochago
Nie chcę Ciebie na chwilę,
można żyć chwilą,
lecz przez chwilę nie jesteś mi potrzebny,
chcę na zawsze mieć Cię obok,
chcę czuć, że jesteś i jakie to piękne...
— ZYTA

September 01 2017

onakochago
1098 10a7 500
Reposted bySkydelan Skydelan

August 11 2017

onakochago
Czekając na Ciebie rozpływam się w myślach niczym mleczna czekolada.
— :)
onakochago
Mam wszystko co trzeba to ja jestem księżyc i słońce choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz a ja dalej biegnę :)
— Nazywam się niebo

July 19 2017

onakochago
2534 2c1e 500

September 20 2017

onakochago
Ale trzymajmy się razem!
Ale kochanie damy radę!
Ale trzymajmy się razem!
Ale, no ale, nigdy nie każ mi wybierać
I nigdy nie każ mi wybierać, 
I nigdy nie każ mi wybierać
Bo jeszcze wybiorę źle
— Happysad
onakochago
I już się modlę do spadających gwiazd 
Bo mi brakuje ciepła Twych rozchylonych warg
I tylko nie wiem czy mi starczy sił
Bo serce mam ze szkła i jak nic w każdej z chwil
Może zmienić się w pył
— Happysad
onakochago
Jestem próżny
Tak wiem
Ukaraj mnie
Namiętnie 
W środku pusty
Tak wiem
Ukaraj mnie
Bezwzględnie
Wstrzymaj puls
Weź tlen
Zabierz całe powietrze
Bo jestem próżny
Tak wiem
Przyznaje się
Bezczelnie
— Happysad

September 19 2017

onakochago
A gdy Cię widzę przechodzą po całym moim ciele dreszcze, wszystko jest lepsze gdy jesteś przy mnie, poczucie bezpieczeństwa to jedno a drugie to nasza piękna niewinna MIŁOŚĆ :)
— ZYTA
onakochago
Po co jestem?
po to abyś kochał tak jak nigdy nie potrafiłeś,
po to abyś miał z kim żyć w cieple zimnej nocy,
po to abyś kochał moje włosy, uśmiech, oczy, charakter z którym tak niewielu wytrzyma,
po to abyś czuł to co czuję ja :)
— ZYTA
onakochago
Nie chcę Ciebie na chwilę,
można żyć chwilą,
lecz przez chwilę nie jesteś mi potrzebny,
chcę na zawsze mieć Cię obok,
chcę czuć, że jesteś i jakie to piękne...
— ZYTA

September 01 2017

onakochago
1098 10a7 500
Reposted bySkydelan Skydelan

August 11 2017

onakochago
Czekając na Ciebie rozpływam się w myślach niczym mleczna czekolada.
— :)
onakochago
Mam wszystko co trzeba to ja jestem księżyc i słońce choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz a ja dalej biegnę :)
— Nazywam się niebo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl