Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

onakochago
9961 e08e 500
Reposted bydzierzba dzierzba
onakochago
Mogę Ci przysięgać na każdym kroku, że zawsze chcę być, nie tracić z Ciebie wzroku.
— ***
Reposted bykato3k kato3k
onakochago
Ratujesz moje życie, bo po prostu jesteś, jesteś dla mnie wszystkim w każdym momencie.
— ***
Reposted bykato3k kato3k
onakochago

Ostatnio nie możemy się dogadać, wiem
Jak deszcz.. o parapet
Moje słowa ale taka z nas para jest
W kółko zabawa z ex
Śniadania razem kiedy chce mej uwagi
Potem się olewamy i sms od niej
Że w sumie to jej nikt nie namawiał
Ale wykorzystana jest, tak mówi treść
No ja nie mogę, 
Z tego wynika, że nie rozumiem wcale kobiet
Ja tłumacze ona wiadomo, że dalej swoje,
Potem wpada niby nic, mówi nalej może?
Na melanżach wzbudza zazdrość
A sama nie pozwala mi na udział, na złość
Jak się odezwę struga ważną
Ach ta uczuciowa amplituda, znasz ją
— Kuban - Ex
Reposted byazazelshitsurimalaami

May 31 2017

onakochago

Co dzień kochając cię płaczę,

tęsknię za tobą — patrząc,

oczy mi popieleją,

wiedzą, że nie zobaczą.

 

A z ciebie gorycz płynie

jak w niebo dym spokojny,

dzień jak liść kruchy się zwinie

i ptak, co w śpiew niezbrojny.

 

Przysiadają na mnie modlitwy

przelotne, ach, przelotne.

Elementarne bitwy,

trwożne, samotne.

 

Uczę się ciała na pamięć

i umiem. Widać dusza

jest jeszcze, która kłamie,

a we mnie śmierć porusza.

 

Po snów kipieli ciemne)

szukam cię, tak się spalam,

ręce mi nadaremne

jak ptak, co gniazdo kala.

 

I może by w milczeniu

i w cierpieniu by może,

cóż, kiedy nocy grożę,

niedowidzeniu.

 

I takim ci ja hardy

jak ręce, co rycerzom

przypinają kokardy,

w których siłę nie wierzą.

 

I takim ci ja mocarz,

że kiedy słów nie trzeba,

nie umiem stworzyć nieba

miłością w oczach.

— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted bywwojtljestemjedenmikrokosmosMonia94slowianecznikfrytkatosia

June 16 2015

6389 ba76

June 15 2015

onakochago
4523 a6f6 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabutterfly94 butterfly94

June 14 2015

onakochago
6308 36c0 500
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme viamooncat mooncat
onakochago
6145 9ae4 500
Reposted fromniewychowana niewychowana vialentilka lentilka
onakochago
4836 920f

January 28 2015

onakochago
0759 4d75 500
Reposted byagatojaaoutofmyhead

December 04 2014

onakochago
8889 fb69 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl